Pohjanmaan Jässi

AjankohtaistA

 

......................................................

Jätevesineuvonta jatkuu Pohjalaiskunnissa kesällä 2019. Tiedote aiheesta.

.......................................................

Etsimme tulevan kesän (2019) haja-asutuksen jätevesineuvontaan halukkaita kuntia! Myös aiemmin mukana olleet kunnat voivat ilmoittautua! Tarkempi kuvaus osallistumisesta täältä.

..............................................................................................................

Jässi-hanke on mukana valtakunnallisessa hajajätevesiviikossa (vko19) järjestämällä jätevesi-illan Jalasjärvellä. Tiedote aiheesta.

Katso myös video: Jätevesiuudistus - keitä se koskee?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalit

Jätevesienkäsittely:

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry: Opas jätevesien maailmaan - svustolta löytyy laajasti tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla. Sivustolta löytyy mm. tietoa lainsäädännöstä ja erilaisista jätevesien käsittelymenetelmistä. Lisäksi ohjeita järjestelmän ylläpitoon ja esimerkiksi jätevesiselvityksen tekemiseen.

Ympäristöhallinto: Haja-asutuksen jätevedet - Ympäristöhallinnon sivut tarjoavat ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä sekä tietoa jätevesistä, erilaisista käsittelyvaihtoehdoista sekä tutkimuksia jätevesikäsittelymenetelmistä. Palvelu on osoitettu kaikille kiinteistönomistajista laitetoimittajiin.

 

Lainsäädäntö:

Talousjätevesiasetus (157/2017)

Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017)

Talousjätevesiasetuksen perustelumuistio

Haja-asutuksen jätevedet: Lainsäädäntö ja käytännöt-opaskirjanen

 

 

 

Hanketoimijat:

Hankkeen hallinnoija: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Hankkeen laatutyö: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry