Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Avloppsrådgivare kan också beställas att hålla informationstillfälle under händelser och evenemang, till exempel byakvällar

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2019) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

..........................................

Jässi-projektet deltog i den nationella avloppsvattenveckan (vecka 19) med en avloppsvattenkväll i Jalasjärvi.Meddelande om tillställningen.

 

 

 

 

 

 

AVLOPPSSYSTEMEN

Ett dåligt behandlat avloppsvatten från fastigheter utanför avloppsnätverket orsakar föroreningar i naturen. Avloppsvattnet kan resultera i lokala föroreningar av grundvatten och hushållsvattenbrunnar. Avloppsvattnet leder till hygieniska nackdelar i boendemiljön och till övergödning av ytvattnet. Ett ordentligt behandlingssystem för avloppsvattnet höjer värdet på fastigheten och möjliggör för ett trevligt boende. Därför lönar det sig att behandla avloppsvattnet korrekt!

Fastighetsvis behandlingssystem för avloppsvatten

Före planeringen av ett fastighetsvis system lönar det sig att kontrollera möjligheten att ansluta sig till det kommunala avloppssystemet, om det i området är planerat ett gemensamt behandlingssystem eller om det är möjligt att bygga ett behandlingssystem tillsammans med grannen.

Vid förnyandet av fastighetsvisa system lönar det sig att vända sig till en professionell avloppsvattenplanerare. Avloppsvattenplaneraren kan ta tomtens specialbehov i beaktande och planera ett behandlingssystem som passar till just den. Avloppsvattenplaneraren utarbetar en plan, som behövs för byggnads- eller åtgärdstillståndet. Oftast kräver förnyelse av systemet ett lov som söks av kommunen.

De olika behandlingssystemen går att bekanta sig med på En guide till avloppsvattnets värld – sidorna.

Utöver en ordentlig planering, är det viktigt att systemet verkligen byggs enligt planen. Efter att det nya systemets ibruktagning ska man komma ihåg rätt bruk och underhåll. På det viset får man ett bra fungerande och långlivat system.

Ringa avloppsvattenmängder

Små avloppsvattenmängder anses inte som en risk för förorening av miljön, så de kan ledas till marken utan ytterligare behandling. Till ringa avloppsvattenmängder räknas fastigheter där det inte finns vattetoalett och där vattenanvändningen är liten och fastigheter där det inte finns en större varmvattenberedare, dusch, badkar eller utrustning som använder vatten under tryck, såsom tvättmaskin eller diskmaskin.

Typiska objekt som räknas till ringa avloppsvattenmängder är sommarstugor med bärvatten och skilda bastubyggnader. Mer ingående om behandlingssystem som passar för ringa avloppsvattenmängder hittar du i Sommarstugans avloppsvattenguide.