Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2018) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 14.-15.10.2017.

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A174. Välkommen!

Meddelande 11.10.2017

Messavdelning A174 program

..........................................

Bekanta er med den förnyade avloppsförordningen! Läs mer från tillkännagivande

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 29.-30.10.2016

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A181. Välkommen!

Meddelande 24.10.2016

..........................................

Österbottens Jässi-projektets kartläggnings- och rådgivningsbesök har avslutats för den här hösten. Allmän rådgivning fås även under hösten och vintern. Kontaktuppgifterna finns här.

..........................................

Det finns fortfarande tid att sköta och uppdatera stugans avloppsvattensystem och torrklosett. Läs mer från Infonlad 15.8.2016

..........................................

Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Läs mer från miljöministeriets websidan!

..........................................

 

 

 

 

 

Rådgivning

Fastighetsvis rådgivning

Fastighetsvis rådgining ges inom projektområdet till områden som ur vattenskyddssynpunkt är särskilt känsliga. Fastighetsägarna inom området kontaktas via brev under sommaren. Fastighetsbesöket är frivilligt, gratis och helt opartiskt.

Under fastighetsbesöket går man igenom:

  • nuvarande avloppsvattensituation och bekantar sig med det nuvarande avloppsvattenssystemet
  • avloppssystemets utredning samt bruks- och underhållsanvisningar
  • avloppslagstifningen och dess viktigaste krav, med hänsyn till lokala förhållanden

Under fastighetsbesöket ges till ägaren

  • en skräddarsydd rådgivning muntligt och skriftligt enligt ägarens situation (rådgivningspaket)
  • en skriftlig bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov och instruktioner för hur man går vidare med saken

Avloppsrådgivningen är inte en planering. Om avloppet behöver förnyas, ska ägaren ta kontakt med en behörig planerare. Planerarens uppgift är att välja och dimensionera ett för fastighetens lämpligt och fungerande system.

 

PROJEKTKOMMUNER 2012-2017

EVENEMANG

HÖSTEN 2017

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 14.-15.10.2017

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A174. Välkommen!

Meddelanden 11.10.2017

****************