Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Avloppsrådgivare kan också beställas att hålla informationstillfälle under händelser och evenemang, till exempel byakvällar

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2019) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

..........................................

Jässi-projektet deltog i den nationella avloppsvattenveckan (vecka 19) med en avloppsvattenkväll i Jalasjärvi.Meddelande om tillställningen.

 

 

 

 

 

 

Rådgivning

Fastighetsvis rådgivning

Fastighetsvis rådgining ges inom projektområdet till områden som ur vattenskyddssynpunkt är särskilt känsliga. Fastighetsägarna inom området kontaktas via brev under sommaren. Fastighetsbesöket är frivilligt, gratis och helt opartiskt.

Under fastighetsbesöket går man igenom:

  • nuvarande avloppsvattensituation och bekantar sig med det nuvarande avloppsvattenssystemet
  • avloppssystemets utredning samt bruks- och underhållsanvisningar
  • avloppslagstifningen och dess viktigaste krav, med hänsyn till lokala förhållanden

Under fastighetsbesöket ges till ägaren

  • en skräddarsydd rådgivning muntligt och skriftligt enligt ägarens situation (rådgivningspaket)
  • en skriftlig bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov och instruktioner för hur man går vidare med saken

Avloppsrådgivningen är inte en planering. Om avloppet behöver förnyas, ska ägaren ta kontakt med en behörig planerare. Planerarens uppgift är att välja och dimensionera ett för fastighetens lämpligt och fungerande system.

 

PROJEKTKOMMUNER 2012-2018