Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Bekanta er med den förnyade avloppsförordningen! Läs mer från tillkännagivande

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt och Kolmen VYYHTI- Tillsammans för bra vatten och miljö- projekt deltar i KöpmannaMässa i Tellushallen i Jakobstad 19.-20.11.2016 vid plats F281. Välkommen!

Meddelande 17.11.2016

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 29.-30.10.2016

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A181. Välkommen!

Meddelande 24.10.2016

..........................................

Österbottens Jässi-projektets kartläggnings- och rådgivningsbesök har avslutats för den här hösten. Allmän rådgivning fås även under hösten och vintern. Kontaktuppgifterna finns här.

..........................................

Avloppsvattenguide-nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades. Läs mer från tillkännagivande

..........................................

Projektets slutrapport för år 2015 (på finska) hittar du under fliken Rapport.

..........................................

Det finns fortfarande tid att sköta och uppdatera stugans avloppsvattensystem och torrklosett. Läs mer från Infonlad 15.8.2016

..........................................

Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Läs mer från miljöministeriets websidan!

..........................................

 

 

 

 

 

Lagstiftning

Miljöskyddslagen och avloppsvattenförordning

Avloppsvattenlagstiftningen förnyades i mars 2011. Lag om ändring av miljöskyddslagen (196/2011) och Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) definierar kraven för behandling av avloppsvattnet.

”...skall avloppsvattnet avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön.”          Miljöskyddslagen 27 b

Avloppsvattensystemet bör uppfylla lagkraven före 31.10.2019. För nybyggen gäller kraven redan nu.

Avloppsvattnets reningsgrad bör vara:

  • Organiskt material 80 %
  • Fosfor 70 %
  • Kväve 30 %

På varje fastighet bör finnas:

  • Utredning om det nuvarande avloppssystemet
  • Anvisningar för bruk och underhåll av systemet
  • Bruksdagbok

Undantag från reningskraven

Undantag från reningskraven fås automatiskt för:

  • Beständigt bebodda fastigheter, vars ägare har fyllt 68 år före 9.3.2011.
  • Fastigheter där det endast uppstår ringa avloppsvattenmängder.

Med ansökan kan följande få undantag för fem år i taget från kommunen:

  • På grund av svår livssituation.
  • Fastigheter som inom kort tid kommer att få kommunalt avlopp.

Det bör noteras att även om fastigheten berörs av undantag från reningskraven, så omfattas alla av utredningsskyldigheten.

Kommunens miljöskyddsföreskrifter

Kommunerna kan också utfärda striktare bestämmelser om behandlingen av avloppsvatten på till exempel strand- och grundvattenområden samt på tätbebyggda områden.

EVENEMANG

HÖSTEN 2016

Jässi-avloppsvattenprojekt hittas från Köpmanna-mässan i Jakobstad 19.-20.11.2016 vid plats F 281. Läs meddelende 17.11.2016!

****************

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 29.-30.10.2016

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A181. Välkommen!

Meddelanden 24.10.2016

****************