Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 27.-28.10.2018

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A321. Välkommen!

Meddelande 24.10.2018

..........................................

Österbottens Jässi-projektets kartläggnings- och rådgivningsbesök har avslutats för den här hösten. Allmän rådgivning fås även under hösten och vintern. Kontaktuppgifterna finns här.

..........................................

Det finns fortfarande tid att sköta och uppdatera stugans avloppsvattensystem och torrklosett. Läs mer från Infonlad 30.7.2018

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2018) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

 

 

 

 

 

ÖSTERBOTTENS JÄSSI KONTAKTUPPGIFTER

 

Miia-Eveliina Lae, huvudrådgivare / projektdragare

044 7047116

Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ

förnamn.efternamn@jatevesihanke.fi

 

 

Eeva-Kaarina Aaltonen, verksamhetsledare

Österbottens vatten och miljö rf

0400-92 4848

fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi

 

Virve Ståhl, kvalitetsansvarig / Jässi-projektet

Västra Nylands vatten och miljö rf

0504 474 993

fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi

EVENEMANG

HÖSTEN 2018

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 27.-28.10.2018

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A321. Välkommen!

****************