Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Avloppsrådgivare kan också beställas att hålla informationstillfälle under händelser och evenemang, till exempel byakvällar

..........................................

Nu söker vi kommuner som inkommande sommar (2019) är intresserade av avloppsrådgivning för glest bebyggda områden!

Närmare beskrivning i bifogat brev.

..........................................

Jässi-projektet deltog i den nationella avloppsvattenveckan (vecka 19) med en avloppsvattenkväll i Jalasjärvi.Meddelande om tillställningen.

 

 

 

 

 

 

ÖSTERBOTTENS JÄSSI KONTAKTUPPGIFTER

 

Sonja Maanselkä, huvudrådgivare / projektdragare

sonja.maanselka@jatevesihanke.fi

 

Heli Jutila, verksamhetsledare

Österbottens vatten och miljö rf

0400-92 4848

fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi