Österbottens Jässi

AKTUELLT

..........................................

Bekanta er med den förnyade avloppsförordningen! Läs mer från tillkännagivande

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt och Kolmen VYYHTI- Tillsammans för bra vatten och miljö- projekt deltar i KöpmannaMässa i Tellushallen i Jakobstad 19.-20.11.2016 vid plats F281. Välkommen!

Meddelande 17.11.2016

..........................................

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 29.-30.10.2016

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A181. Välkommen!

Meddelande 24.10.2016

..........................................

Österbottens Jässi-projektets kartläggnings- och rådgivningsbesök har avslutats för den här hösten. Allmän rådgivning fås även under hösten och vintern. Kontaktuppgifterna finns här.

..........................................

Avloppsvattenguide-nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades. Läs mer från tillkännagivande

..........................................

Projektets slutrapport för år 2015 (på finska) hittar du under fliken Rapport.

..........................................

Det finns fortfarande tid att sköta och uppdatera stugans avloppsvattensystem och torrklosett. Läs mer från Infonlad 15.8.2016

..........................................

Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Läs mer från miljöministeriets websidan!

..........................................

 

 

 

 

 

Österbottens Jässi-projekt

Jässi-avloppsvattenprojekt erbjuder högkvalitativ, opartisk, och tvåspråkig avloppsvattenrådgivning i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Rådgivningen är gratis. Projektet erbjuder fastighetsvis rådgvining samt allmän rådgivning på evenemang och avloppskvällar. Målkommunerna för fastighetsrådgivning år 2017 är Storkyro, Vasa, Laihia, Korsnäs, Korsholm, Kristinestad, Kannus, Karleby, Lestijärvi och Toholampi, men rådgivning ges även till andra kommuner på området.

Österbottens vatten och miljö rf organiserar projektet. Samarbete görs med Västra Nylands vatten och miljö rf, samt med kommunernas miljö- och byggnadsinspektion, andra projekt inom området samt med Förbundet för vattenskyddsföreningarna i finland rf.

På dessa sidor hittar du aktuell information om projektet, lagstiftningen som berör avloppsvatten och om olika avloppsvattensystem. Om du har några frågar, ta gärna kontakt med våra opartiska avloppsrådgivare!

 

EVENEMANG

HÖSTEN 2016

Jässi-avloppsvattenprojekt hittas från Köpmanna-mässan i Jakobstad 19.-20.11.2016 vid plats F 281. Läs meddelende 17.11.2016!

****************

Jässi-avloppsvattenprojekt deltar i Vasara-mässan i Botniahallen (Korsholm/Vasa) 29.-30.10.2016

Jässi-projektet hittas på Vasara-mässan vid plats A181. Välkommen!

Meddelanden 24.10.2016

****************