Lappeenrannan seudun Jässi

Ajankohtaista

 

Neuvoja jätevesiasioihin voi edelleen kysyä puhelimitse tai sähköpostilla!

-----------------------------------

TIEDOTE 18.10.2019:
Jätevesineuvontahanke päättyy Lappeenrannan seudulla - Yhdeksän vuoden neuvonta kootaan loppuseminaariin marraskuussa

-----------------------------------------

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN OMASEURANTA
Kattava tietopaketti jätevesistä, järjestelmistä ja oman järjestelmän seurannasta. Lue tästä.

-----------------------------------------
-----------------------------------------

Vuoden 2018 LOPPURAPORTTI on julkaistu.
Lisäksi löydät neuvonta-aluekotaiset aluekortit sekä kuntakohtaiset yhteenvedot jätevesienkäsittelyn tila välilehdeltä.

-----------------------------------------

TIEDOTE 24.9.2018:
Jätevesineuvonta on tavoittanut tänä kesänä satoja Lappeenrannan seudulla -Jätevesilain lähestyvä määräaika on aktivoinut ihmisiä neuvonnan ääreen

---------------------------------------

Vuoden 2018 aluekortisto on nyt julkaistu. Hankkeessa neuvottujen alueiden aluekortit löydät Jätevesien käsittelyn tila välilehdeltä.

---------------------------------------

TIEDOTE 6.8.2018:
Vesistöiksi katsotaan muutkin, kuin järvet - Jätevesijärjestelmien tulee olla kunnossa ranta-aluiella ja pohjavesialueilla 31.10.2019

----------------------------------------

TIEDOTE 23.5.2018: Jätevesineuvonta jatkuu kesällä 2018 Lappeenrannan seudulla

---------------------------------------

Vuoden 2017 LOPPURAPORTTI on julkaistu.
Lisäksi löydät aluekohtaiset aluekortit jätevesien käsittelyn tila välilehdeltä.

-------------------------------------

TIEDOTE 23.10.2017:
Jätevesineuvontaa on annettu kesän ja syksyn aikana yli 300 kiinteistöllä Lappeenrannan seudulla

-------------------------------------

TIEDOTE 7.6.2017: Uusi sekä vanha jätevesijärjestelmä kaipaa huoltoa ja oikeaa käyttöä

--------------------------------------

JÄTEVESILAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET ASTUVAT VOIMAAN 3.4.2017. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 16.3.2017.

---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAJAJÄTEVESIASETUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.2017 astui voimaan valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Tällä korvattiin aiempi asetus (209/2011). Asetuksen määrittelemät velvollisuudet kiinteistönhaltijalle ovat:

 • Selvitys kiinteistön jätevedenkäsittelystä ja johtamisesta ympäristöön tulee säilyttää kiinteistöllä ja toimittaa tarvittaessa kunnan viranomaisille. Selvitys voi olla vapaamuotoinen tai selvityslomakkeelle tehty.
 • Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet tulee olla ajan tasalla ja huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa.
 • Ranta-alueilla (100 m keskivedenkorkeudesta) sekä pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla uusiminen tehdään rakennuslupaa vaativien persukorjausten yhteydessä tai vanhan järjestelmän toimintaiän loputtua. Uudiskohteita vaatimukset koskevat välittömästi.

Asetuksessa määritellään vaadittavat puhdistustasot prosentteina:

Peruspuhdistustaso

 • Orgaaninen aine 80 %
 • Fosfori 70 %
 • Typpi 30 %

Ympäristösuojelumääräyksissä määritetyillä herkillä alueilla

 • Orgaaninen aine 90 %
 • Fosfori 85 %
 • Typpi 40 %

Pilaantumiselle herkillä alueilla kunnat voivat kuitenkin antaa tiukempia määräyksiä ympäristönsuojelumääräyksillä. Hankekunnista ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa Lappeenrannassa, Lemillä ja Savitaipaleella. Lisätietoa kuntien määräyksistä ja yhteyshenkilöistä löytyy Vesiensuojeluyhdistyn Liitto ry:n kuntatietopalvelusta. Asetuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa millä menetelmillä puhdistamisen tulee tapahtua. Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistökohtaisesti jätevesisuunnittelijan avulla.

Poikkeukset puhdistusvaatimuksista

Automaattinen vapautus puhdistusvaatimuksista koskee:

 • vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joissa asuvat omistajat ovat täyttäneet 9.3.2011 mennessä 68 vuotta
 • kiinteistöjä, joissa muodostuu vain vähäisiä jätevesimääriä

Kunnat voivat myös myöntää järjestelmän uusimiselle lykkäystä hakemuksesta korkeintaan 5 vuotta kerrallaan mm. elämäntilanteen tai varallisuuden perusteella. Lupaa voi hakea siirtymäajan päättyessä 31.10.2019. Hakemukseen tarvittavat lomakkeet löydät Lappeenrannan seudun ympäristötoimen sivuilta täältä.

Lisätietoa:

Hajajätevesiasetus 157/2017 (finlex.fi)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 19/2017 (finlex.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 16 luku (finlex.fi)

YHTEYSTIEDOT

Neuvoja lomalla
6.8.2021-23.8.2021

Jätevesineuvonta
 

Tiia Velin

044-733 5377

etunimi.sukunimi@svsy.fi

 

 

FACEBOOK   

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry