Lappeenrannan seudun Jässi

Ajankohtaista

 

JÄSSI-HANKE TARJOAA NEUVONTAA, OTA YHTEYTTÄ! Hankealueena on Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari.

-------------------------------------

KESÄLLÄ NEUVOJAN TAVOITTAA:

SAUNA-Info 
Vieravenesatama Lpr
4.8.2018 klo 12-18

Greenreality-Karnevaalit
Kaupungintalon edustatori
30.8.2018 klo 10-18

--------------------------------------

Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan tällä hetkellä: 

Vehkataipale-Kattelussaari alueelle sekä Karhusjärvellä ja Nuijamaanjärven ympäristössä

---------------------------------------

TIEDOTE 23.5.2018: Jätevesineuvonta jatkuu kesällä 2018 Lappeenrannan seudulla

---------------------------------------

Vuoden 2017 LOPPURAPORTTI on julkaistu.
Lisäksi löydät aluekohtaiset aluekortit jätevesien käsittelyn tila välilehdeltä.

-------------------------------------

TIEDOTE 23.10.2017:
Jätevesineuvontaa on annettu kesän ja syksyn aikana yli 300 kiinteistöllä Lappeenrannan seudulla

-------------------------------------

TIEDOTE 7.6.2017: Uusi sekä vanha jätevesijärjestelmä kaipaa huoltoa ja oikeaa käyttöä

--------------------------------------

JÄTEVESILAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET ASTUVAT VOIMAAN 3.4.2017. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 16.3.2017.

---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAJAJÄTEVESIASETUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.2017 astui voimaan valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Tällä korvattiin aiempi asetus (209/2011). Asetuksen määrittelemät velvollisuudet kiinteistönhaltijalle ovat:

 • Selvitys kiinteistön jätevedenkäsittelystä ja johtamisesta ympäristöön tulee säilyttää kiinteistöllä ja toimittaa tarvittaessa kunnan viranomaisille. Selvitys voi olla vapaamuotoinen tai selvityslomakkeelle tehty.
 • Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet tulee olla ajan tasalla ja huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa.
 • Ranta-alueilla (100 m keskivedenkorkeudesta) sekä pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla uusiminen tehdään rakennuslupaa vaativien persukorjausten yhteydessä tai vanhan järjestelmän toimintaiän loputtua. Uudiskohteita vaatimukset koskevat välittömästi.

Asetuksessa määritellään vaadittavat puhdistustasot prosentteina:

Peruspuhdistustaso

 • Orgaaninen aine 80 %
 • Fosfori 70 %
 • Typpi 30 %

Ympäristösuojelumääräyksissä määritetyillä herkillä alueilla

 • Orgaaninen aine 90 %
 • Fosfori 85 %
 • Typpi 40 %

Pilaantumiselle herkillä alueilla kunnat voivat kuitenkin antaa tiukempia määräyksiä ympäristönsuojelumääräyksillä. Hankekunnista ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa Lappeenrannassa, Lemillä ja Savitaipaleella. Lisätietoa kuntien määräyksistä ja yhteyshenkilöistä löytyy Vesiensuojeluyhdistyn Liitto ry:n kuntatietopalvelusta. Asetuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa millä menetelmillä puhdistamisen tulee tapahtua. Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistökohtaisesti jätevesisuunnittelijan avulla.

Poikkeukset puhdistusvaatimuksista

Automaattinen vapautus puhdistusvaatimuksista koskee:

 • vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joissa asuvat omistajat ovat täyttäneet 9.3.2011 mennessä 68 vuotta
 • kiinteistöjä, joissa muodostuu vain vähäisiä jätevesimääriä

Kunnat voivat myös myöntää hakemuksesta korkeintaan 5 vuoden määräaikaisen poikkeusluvan mm. sosiaalisin perustein. Lupaa haetaan siirtymäajan päättyessä vuonna 2019.

Lisätietoa:

Hajajätevesiasetus 157/2017 (finlex.fi)

Ympäristönsuojelulain muutos 196/2011 (finlex.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 16 luku (finlex.fi)

YHTEYSTIEDOT

 

Vastaava jätevesineuvoja

Tiia Velin

044-733 5377

etunimi.sukunimi@svsy.fi

 

Jätevesineuvoja

Miika Alatalo

044-705 0576

 

Hankevastaava

Niina Hätinen

040-504 4768

etunimi.sukunimi@svsy.fi

 

Laatuvastaava

Minttu Peuraniemi

019 568 2969

etunimi.sukunimi@

vesiensuojelu.fi

 

   

FACEBOOK

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry