Lappeenrannan seudun Jässi

Ajankohtaista

Vuoden 2017 LOPPURAPORTTI on julkaistu. Neuvonnalle on haettu rahoitusta myös vuodelle 2018.

--------------------------------------

Kesän ja syksyn 2017 aikana neuvotuista alueista kootut aluekortit on nyt nähtävillä. Aluekortit löydät jätevesien käsittelyn tila välilehdeltä.

-------------------------------------

TIEDOTE 23.10.2017:
Jätevesineuvontaa on annettu kesän ja syksyn aikana yli 300 kiinteistöllä Lappeenrannan seudulla

-------------------------------------

TIEDOTE 7.6.2017: Uusi sekä vanha jätevesijärjestelmä kaipaa huoltoa ja oikeaa käyttöä

--------------------------------------

TIEDOTE 31.3.2017: Lainsäädännön muutokset astuvat voimaan ja neuvonta jatkuu Lappeenrannan seudulla

---------------------------------------

JÄTEVESILAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET ASTUVAT VOIMAAN 3.4.2017. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 16.3.2017.

---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevedet voivat huonosti käsiteltyinä aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Jätevedet voivat aiheuttaa paikallisesti pohjavesien ja talousvesikaivojen pilaantumista. Jätevedet aiheuttavat myös asuinympäristön hygieenisyyshaittoja ja rehevöittävät yleisesti pintavesiä. Jätevesien asiallinen käsittelyjärjestelmä lisää kiinteistön arvoa ja lisää sen käyttöikää sekä mahdollistaa viihtyisän asumisen. Kunnollinen jätevesien käsittely siis kannattaa!

YHTEISET RATKAISUT

Ennen kiinteistökohtaisen järjestelmän suunnittelua kannatta varmistaa onko mahdollista liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon, onko alueelle suunniteltu yhteistä käsittelyjärjestelmää tai onko naapureiden kanssa mahdollista tehdä yhteinen käsittelyjärjestelmä. Yhteisten ratkaisujen etuja ovat:

  • Hyvä käyttömukavuus
  • Hyvä ja varma puhdistustulos
  • Kuormitus johdetaan pois omalta tontilta
  • Kiinteistön arvo nousee
  • Huollon voi järjestää yhteisesti tai ostopalveluna

Kun useampi kiinteistönomistaja ryhtyy suunnittelemaan yhteistä jätevedenkäsittelyä, on luontevin tapa usein perustaa vesiosuuskunta. Lisätietoa vesiosuuskunnan perustamisesta voi kysyä kunnan viranomaisilta. Asiasta löytyy myös useita oppaita:

Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ympäristöopas 1/2010 Vesihuolto-osuuskunta

Keski-Suomen vesihuoltoyrittäjien koulutushanke on laatinut ohjeita 2-10 kiinteistön yhteisten jätevesijärjestelmien toteuttamiseen.

 

KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Mikäli kiinteistöomistaja päätyy valitsemaan kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän, tulee järjestelmän suunnittelussa kääntyä ammattitaitoisen jätevesisuunnittelijan puoleen. Jätevesisuunnittelija ottaa huomioon tontin erikoispiirteet ja suunnittelee kyseiseen kohteeseen sopivan jätevesijärjestelmän. Jätevesijärjestelmän uudistaminen on luvanvaraista ja suunnittelijan laatima suunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen.

Erilaisiin käsittelyjärjestelmiin pääsee tutustumaan Jätevesiopas – sivustolla.

Helpointa ja ympäristöystävällisintä jätevesienkäsittely on silloin kun WC-vesiä ei johdata viemäriin. Kun vesivessan sijaista käytetään kuivakäymälää jää kiinteistöllä käsiteltäväksi ainoastaan pesuvedet eli harmaan vedet. Kuivakäymälä vaihtoehtoja on saatavilla runsaasti ja lisätietoa näistä löytyy käymäläseura Huussi ry:n nettisivuilta.

Kunnollisen suunnittelun lisäksi on tärkeää, että järjestelmä rakennetaan huolellisesti suunnitelmaa noudattaen. Toteutuksessa on hyvä kääntyä pätevän jätevesiurakoitsijan puoleen. Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen on tärkeää muistaa oikeanlainen käyttö ja huolto. Näin saadaan järjestelmästä hyvin toimiva ja pitkäikäinen!

VÄHÄINEN JÄTEVESIMÄÄRÄ

Vähäisistä jätevesimääristä ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, joten ne voidaan johtaa hallitusti maaperään. Vähäisen jätevesimäärän kohteita ovat kiinteistöt, joissa ei ole vesikäymälää ja veden käyttö asumisvuorokausina on vähäistä eikä kiinteistöllä ole paineellista lämminvesivaraajaa, suihkua, kylpyammetta tai painevettä käyttävää sähköllä toimivaa laitetta, kuten pyykin- tai astianpesukonetta.

Tyypillisiä vähäisen jätevesimäärän kohteita ovat kantoveden varassa olevat kesämökit tai pihasaunat. Tällaisten kohteiden jätevesien johtamismenetelmiä on esitelty Kesämökin jätevesioppaassa.

YHTEYSTIEDOT

 

Hankevastaava

Niina Hätinen

040-504 4768

etunimi.sukunimi@svsy.fi

 

Laatuvastaava

Minttu Peuraniemi

019 568 2969

etunimi.sukunimi@

vesiensuojelu.fi

 

   

FACEBOOK

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry