Imatran seudun Jässi

Ajankohtaista

Jätevesilainsäädäntö saatettiin voimaan 1.11.2019. Lainsäädännön voimaantulon myötä päättyvät useat valtion rahoittamat jätevesineuvontahankkeet.

Imatran seudun Jässi-jätevesineuvontahankkeen jätevesineuvontatoiminta on päättynyt 31.12.2019.

Jässi-jätevesineuvontahanke kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita sekä neuvontaa saaneita kiinteistöjen omistajia. Kanssanne oli ilo työskennellä, kiitos yhteisistä vuosista 2012 - 2019.

Tulevaisuudessa neuvontaa on saatavilla Imatran seudun kuntien rakennusvalvonnasta tai Imatran seudun ympäristötoimesta.

Neuvontakauden 2019 loppuraportti on julkaistu: Loppuraportti 2019.

 

**************************************************************

 

**************************************************************

 

Jätevesijärjestelmät

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevedet voivat huonosti käsiteltyinä aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Jätevedet voivat aiheuttaa paikallisesti pohjavesien ja talousvesikaivojen pilaantumista. Jätevedet aiheuttavat asuinympäristön hygieenisyyshaittoja ja rehevöittävät yleisesti pintavesiä. Jätevesien asiallinen käsittelyjärjestelmä lisää kiinteistön arvoa ja mahdollistaa viihtyisän asumisen. Kunnollinen jätevesien käsittely siis kannattaa!

Vanhat järjestelmät

Kaikkien jätevesien käsittelyssä vanhalla ja riittämättömällä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yleisimmin perinteisiä saostuskaivo/sakokaivot- ratkaisuja. Kaivot ovat yleensä useampi osaisia ja viimeisestä kaivosta jätevedet tavallisimmin puretaan maaperään tai ojaan joko imeytysputken, kivipesän tai imeytyskaivon kautta. Saostuskaivoissa erotellaan kiinteäaines, jonka tarkoituksena on laskeutua kaivonjenpohjalle sekä rasvat jotka jäävät kaivon pintaveteen. Kaivon keskivaiheilla oleva kirkkaampi vesi jatkaa matkaa putken läpi seuraavaan kaivoon. Itse puhdistamista kaivot eivät juuri tee, vaan ne selkeyttävät eteenpäin menevää jätevettä. Vanhoja saostuskaivoja voidaan käyttää hyväkseen uutta jätevesijärjestelmää suunniteltaessa, mikäli kaivot ovat hyvässä kunnossa ja jätevesiasetuksen vaatima kolmiosaisuus kaivoissa saadaan toteutettua.

Kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmä

Ennen kiinteistökohtaisen järjestelmän suunnittelua kannatta varmistaa onko mahdollista liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon, onko alueelle suunniteltu yhteistä käsittelyjärjestelmää tai onko naapureiden kanssa mahdollista tehdä yhteinen käsittelyjärjestelmä.

Kiinteistökohtaisen järjestelmän uudistamisessa kannattaa kääntyä ammattimaisen jätevesisuunnittelijan puoleen. Jätevesisuunnittelija osaa ottaa huomioon tontin erikoispiirteet ja suunnitella juuri siihen kohteeseen sopivan jätevesijärjestelmän. Jätevesisuunnittelija laati suunnitelman, joka tarvitaan rakennus- tai toimenpideluvan liitteeksi. Järjestelmän kunnostamiseen tarvitsee yleensä hakea lupa kunnasta. Alueella toimivien jätevesisuunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät suunnittelijalistalta.

Erilaisiin käsittelyjärjestelmiin pääsee tutustumaan Jätevesioppaassa ja Opas jätevesien maailmaan – sivustolla.

Muutamia jätevesijärjestelmän mallipiirroksia on katsottavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Kunnollisen suunnittelun lisäksi on tärkeää, että järjestelmä rakennetaan huolellisesti suunnitelmaa noudattaen. Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen on tärkeää muista oikeanlainen käyttö ja huolto. Näin saadaan järjestelmästä hyvin toimiva ja pitkäikäinen!

 

Vähäinen jätevesimäärä

Vähäisistä jätevesimääristä ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, joten ne voidaan johtaa hallitusti maaperään ilman erillistä käsittelyä. Vähäisen jätevesimäärän kohteiksi luokitellaan kiinteistöt, joissa ei ole vesikäymälää ja veden käyttö asumisvuorokausina on vähäistä eikä kiinteistöllä ole paineellista lämminvesivaraajaa, suihkua, kylpyammetta tai painevettä käyttävää sähköllä toimivaa laitetta, kuten pyykin- ja astianpesukonetta.

Tyypillisiä vähäisen jätevesimäärän kohteita ovat kantovedelliset kesämökit ja pihasaunat. Tarkemmin vähäisen jätevesimäärän kohteisiin sopiviin järjestelmiin pääset tutustumaan Kesämökin jätevesioppaassa. Täältä löydät myös
 
Sisäkuivakäymälät
 
Suurin osa jätevesien aiheuttamista ongelmista voidaan ratkaista valitsemalla kuiva- tai vähävetinen käymälä jolloin käymälätuotteet käsitellään maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi omalla kiinteistöllä. Näin hankalammin puhdistettavaa ulostetta ja virtsaa sisältävää ns. mustaa jätevettä ei synny ja käsiteltäväksi jäävät vain harmaat vedet eli pesuvedet. Kuivakäymälän avulla ehkäiset jätevesien syntymistä, suojelet lähiympäristösi kaivoja ja vesistöjä, sekä saat ilmaista lannoitetta ja maanparannusainetta.
 
Muistilista sisäkuivakäymälää hankkivalle:
  • Selvitä tarvittavat luvat ja määräykset kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaiselta
  • Suunnittele harmaiden vesien käsittelyjärjestelmä
  • Käy läpi eri laitevaihtoehdot. Ota huomioon tarvittava tila, käyttäjämäärät, ilmastointi, tyhjennykset, käymäläjätteen käsittelymahdollisuudet kiinteistöllä ja tarvittavien huoltojen määrä
  • Järjestä käymäläjätteen jälkikompostointi katetussa tiivispohjaisessa kompostorissa
  • Tutustu laitteen käyttöohjeisiin

Lisätietoja kuivakäymälöistä saat mm. Käymäläseura Huussi Ry:ltä www.huussi.net tai eri laitevalmistajilta.

Tapahtumat

Hankkeen jätevesineuvoja tavattavissa:

 

 

 

 

     
             

Yhteystiedot

Projektipäällikkö/ jätevesineuvoja

     

                 

Sähköposti:                 i

.